Frederick Goodall

Frederick Goodall : 1822’de Londra’da doğan sanatçı, 15 yaşındayken Kraliyet Akademisinde eğitim görmüştür. 1858 ‘de Mısır’a arkadaşlarıyla birlikte gezi düzenlemiştir. Süveş’e ve piramitlere gitmiştir. İngiltere’ye döndüğünde 1860’ta Mısır’daki seyahati konulu bir kitap hazırlamış, kitabın içine suluboya eskizlerini eklemiştir.1870-71’de Mısır’a tekrar bir gezisi olmuş ve üç ay burada kalmıştır.1904’ te londrada ölmüştür.

Sanatçının “Seyyah “ adlı resminde, doğu kentine gelen develi seyyahların işlenmesi, pek çok ressamın kullandığı bir konudur. Aynı zamanda doğu kentinde, günlük hayattan bir kesit sunan resimde ,figürler muhabbet ederlerken res-medilmişlerdir. Burada insanlar, rahat ve huzurlu bir şekilde günlerini “boş boş” geçirmektedirler. Çöl konulu resminde sanatçı, doğu insanını sunmuştur. Burada devenin üzerindeki erkeğe su veren kadın, gerçek hayatta olmayacak bir giysi ve tavır içindedir. Gögüsleri yarı çıplak ve idealize edilmiş vücut / pozisyon içinde olan kadın, 19.yy’da “Oryantalizm ” ‘ in batı gözünde şekillenen doğu’yu, adeta tasvir etmektedir. Ayrıca oryantalist resimlerde kullanılan, parlak ışık ve renk, ayrıntılardaki titizlik, donuk / durağan tavırlar, sanatçının bu resminde de görülmek-tedir. Bu resminde bir ingiliz büyükelçisinin Mısır ziyaretini konu edinmiştir.